ข่าวประชาสัมพันธ์ - ไบโอทรีท พลัส
header

Biotreat Plus

ใช้ง่าย - ประหยัด - ได้ผล

สามารถใช้ในรูปของเชื้อหมักแห้งได้เลย หรือจะประหยัดโดย การหมักเชื้อเพิ่มเป็น EM น้ำใช้กากน้ำตาล (โมลาส) เป็นตัวเร่ง โดยเชื้อ 1 กก. หมักเพิ่มเป็นเชื้อ EM น้ำได้ 100-200 ลิตร ใช้เวลาหมักเพียง 1 วัน

Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?

ข่าวประชาสัมพันธ์
(1 viewing) (1) Guest
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ ไบโอทรีท-พลัส
Go to bottom Page: 1
Threads in Forum : ข่าวประชาสัมพันธ์
Replies   Topics Last Post
0Replies
Posted 8 Years, 2 Months ago by Kunena Views: 4200
Last Post by Kunena
8 Years, 2 Months ago
Go to top Page: 1