ขั้นตอนการใช้จุลินทรีย์ - ไบโอทรีท พลัส
header

Biotreat Plus

ใช้ง่าย - ประหยัด - ได้ผล

สามารถใช้ในรูปของเชื้อหมักแห้งได้เลย หรือจะประหยัดโดย การหมักเชื้อเพิ่มเป็น EM น้ำใช้กากน้ำตาล (โมลาส) เป็นตัวเร่ง โดยเชื้อ 1 กก. หมักเพิ่มเป็นเชื้อ EM น้ำได้ 100-200 ลิตร ใช้เวลาหมักเพียง 1 วัน

Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?

ขั้นตอนการใช้จุลินทรีย์
(1 viewing) (1) Guest
สามารถสอบถาม หรือร่วมแบ่งปันสูตรการใช้งานจุลินทรีย์ ประยุกต์กับงานต่าง ๆ คะ
Go to bottom

There are no posts in this forum.

Go to top